Sistemski zahtjevi

Softverski zahtjevi:

Za korištenje aplikacije korisniku je potreban samo web browser.

Za optimalne performanse mogu se koristiti web browser-i nove generacije kao što su:

 • Google Chrome 3+

 • Mozilla Firefox 3+

 • Safari 4

Preporučuje se korišćenje posljednje verzije Google Chrome web browsera-a.

Web browser Internet Explorer nije podržan.

Hardverski zahtjevi:

Minimalno: Pentium 4 procesor na 1GHz, 512 MB RAM, dial-up pristup Internetu, 19" monitor;

Preporučeno: Pentium 4 procesor na 2GHz, 1 GB RAM, broadband pristup Internetu, 21" monitor.

Info:

Izgled aplikacije je sličan Windows-ovom interfejsu, pa se korisnici mogu veoma brzo priviknuti na rad.

Karakteristike aplikacije su:

  • Start dugme - kroz koje su dostupni svi osnovni prozori,

  • Taskbar - radna traka sa aktivnim prozorima,

  • Dostupna četiri desktopa za raspored prozora,

  • Rad sa prozorima - mogućnost otvaranja više istih/različitih prozora, njihovog raspoređivanja, zatvaranja, minimiziranja i slično.