BrokerOffice

Treći korak

Preuzmite i instalirajte digitalni sertifikat u skladu sa uputstvom.

Prvi korak

Provjerite da li ispunjavate sistemske zahtjeve.

Drugi korak

Izaberite odgovarajuće uputstvo: