Sistemski zahtjevi

Softverski zahtjevi:
Za korištenje aplikacije korisniku je potreban samo web browser.
Za optimalne performanse mogu se koristiti web browser-i nove generacije kao što su:
  • Google Chrome 3+
  • Mozilla Firefox 3+
  • Safari 4
Preporučuje se korišćenje posljednje verzije Google Chrome web browsera-a.
Web browser Internet Explorer nije podržan.


Hardverski zahtjevi:
Minimalno: Pentium 4 procesor na 1GHz, 512 MB RAM, dial-up pristup Internetu, 19" monitor;
Preporučeno: Pentium 4 procesor na 2GHz, 1 GB RAM, broadband pristup Internetu, 21" monitor.


Info:
Izgled aplikacije je sličan Windows-ovom interfejsu, pa se korisnici mogu veoma brzo priviknuti na rad.

Karakteristike aplikacije su: 
  • Start dugme - kroz koje su dostupni svi osnovni prozori,
  • Taskbar - radna traka sa aktivnim prozorima,
  • Dostupna četiri desktopa za raspored prozora,
  • Rad sa prozorima - mogućnost otvaranja više istih/različitih prozora, njihovog raspoređivanja, zatvaranja, minimiziranja i slično.Comments